Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Việt Nam Viet Nam power joint stock company

Siêu thị nồi hơi

Mặt bích

Mặt bích mù

Mặt bích rỗng

Mặt bích thép, inox

Mặt bích tiêu chuẩn DIN, JIS